Tram

Dossier buitenreclame OOH

Digitale buitenreclame wordt schaalbaar      juli 2018

Een nieuwe techniek zorgt ervoor dat adverteerders vanuit één format, naast het adverteren op digitale abri’s, ook op smartphones en computers kunnen adverteren. Het is een nieuwe technologie van Greenhouse Group, zo meldt Emerce.
Nu moeten reclamebureaus voor ieder medium aparte formats maken. Banners voor online, commercials voor televisie en ook voor brievenbuspost en abri’s gelden aparte eisen. Hoewel laatstgenoemde kanaal steeds meer digitaliseert, bestaan daar nog geen IAB-standaarden voor.
Creative director Martijn van Meel zocht naar een techniek, die al het aangeleverd materiaal zodanig responsive herformateert dat het in abri’s past. “Het moet ook dynamisch zijn qua invulling. Als blijkt dat niet de rode auto maar de paarse beter presteert, dan zou dat direct aangepast kunnen worden. Bij banners kan dat al, dus dat willen we ook bij digitaal outdoor.”
 

Buitenreclame buiten de steden valt meer op      juli 2018

Clear Channel Nederland en onderzoeksbureau Validators hebben onderzocht dat outdoor uitingen in niet-stedelijk gebied een beter aandachttrekkend vermogen hebben dan uitingen in stedelijk gebied. Tevens wordt in niet-stedelijk gebied vaker minstens één keer teruggekeken naar een outdoor uiting. In stedelijk gebied weten outdoor uitingen echter wel de aandacht iets langer vast te houden dan in niet-stedelijk gebied.
 
Lees verder
In een niet-stedelijke, relatief rustige omgeving vallen outdoor uitingen meer op (zichtbaarheidspercentage: 48%) dan in een stedelijke en relatief drukke omgeving (zichtbaarheidspercentage: 32%). Daarnaast wordt in niet-stedelijk gebied in een hoger percentage, van de keren dat er naar een uiting gekeken wordt, nog minimaal één keer teruggekeken (34% vs 23%).

Ook de vormgeving van de uiting speelt een rol in de opvallendheid. Zo vallen lichtgekleurde uitingen door hun contrast met de omgeving meer op in een stadse omgeving, terwijl kleurrijke uitingen met een centraal element in de uiting beter zichtbaar zijn in een rustige, niet-stedelijke omgeving. Wanneer uitingen goed opvallen in een bepaalde omgeving resulteert dit niet per definitie in een hogere merkoverdracht. Factoren als: de leesbaarheid op afstand en de herkenbaarheid van de uiting spelen onder andere een belangrijke rol.

Validators heeft gebruikgemaakt van eyetracking in combinatie met online onderzoek.

Mediabesteding in buitenreclame daalde licht in 2017
 
Volgens onderzoeksbureau Nielsen bleven de netto mediabestedingen in 2017 gelijk aan het jaar ervoor, ondanks de sterke groei van de economie. De verschillen worden steeds groter. Aan online media, radio en bioscoop werd meer geld uitgegeven terwijl bij print de jaarlijkse daling van 8 tot 10 procent doorzet. Ook aan buitenreclame (out of home) werd voor het eerst in jaren minder advertentiegeld besteed wat resulteerde in een daling met 1,3%.
 
lees verder
Uit het persbericht:

De economische voorspoed in Nederland leidde tot zowel hogere uitgaven van bedrijven als consumenten, maar dat vertaalde zich niet in hogere advertentie-bestedingen in 2017. De inflatie liep met 1,3% iets op in 2017, waardoor er onder de streep een minimale stijging van de netto mediabestedingen van € 2 miljoen (0,04%) viel te noteren. 
 
Radio en bioscoop positieve uitzonderingen bij offline media 
Waar voor online de advertentie-inkomsten stegen met ruim 8%, hadden de offline media gezamenlijk te maken met een krimp van ruim 4%. Vooral print was daar debet aan, hoewel 2017 ook voor televisie een moeilijk jaar was met een afname van 5%. Niet alle offline mediumtypen hadden te maken met dalende reclame-inkomsten, want radio maakte een klein sprongetje van 0,4%. Bioscoop, het kleinste mediumtype, zag de mediabestedingen met maar liefst 23% toenemen en bereikte daarmee een recordomzet. 
Alle andere mediumtypen zagen de inkomsten uit de verkoop van advertenties dalen. Bij print is die trend inmiddels al ruim tien jaar gaande. De advertentieomzet bij dagbladen kromp met 10% en bij huis-aan-huisbladen met 8%. De grootste daling was met 12% te zien bij publiekstijdschriften, terwijl bij vaktijdschriften sprake was van een daling van 6%. In totaal bedroeg de daling bij print 9%.
Out of home moest het in 2017 ook stellen met dalende mediabestedingen: -1,3%. Dat was opvallend, omdat de afgelopen jaren juist sprake was van een groei die ver boven het marktgemiddelde lag. Ook voor folders was 2017 een jaar in mineur met een daling van 3%. De bestedingen aan sponsoring tenslotte namen licht af met bijna 1%. 
De bestedingen aan online advertising namen toe met ruim 8% en compenseerden vrijwel geheel de dalende inkomsten bij met name print en televisie. Kritische kanttekening is wel dat de groei bij online vrijwel volledig te danken is aan de globals. Hun inkomsten uit online advertenties namen met maar liefst 18% toe tot meer dan € 1,1 miljard. Bij lokale online publishers daalden de netto mediabestedingen met bijna 4%.
Sinds 2008 € 760 miljoen aan mediabestedingen verdampt
In vergelijking met 2008, het jaar dat de economische crisis uitbrak, verdampte in totaal € 760 miljoen aan mediabstedingen op de Nederlandse markt. Tien jaar geleden bedroegen de netto mediabestedingen nog € 5,4 miljard. Print zag in die periode van tien jaar bijna € 1,5 miljard verdwijnen, online verwelkomde juist bijna € 1 miljard meer. 
De ontwikkelingen in 2017 hebben ertoe geleid dat het aandeel van online binnen de totale netto mediabestedingen groeide tot 38% (2016: 35%). Audiovisuele media leverden 1% markt aandeel in en waren in 2017 goed voor een kwart van de totale reclamebestedingen. Print ging van 17% aandeel naar iets meer dan 15%. Sponsoring, folders en out of home leverden allemaal 0,1% aandeel in. 
Over het onderzoek naar de netto mediabestedingen
Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang van de netto mediabestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven. De netto mediabestedingen in 2017 en de vergelijking van deze bestedingen met die van 2016 zijn gebaseerd op de volgende mediumtypen: televisie, radio, bioscoop, internet, dagbladen, h-a-h-bladen, publiekstijdschriften, vaktijdschriften, out of home, sponsoring en folders.
bron: Nielsen
 

Reclame langs de openbare weg              mei 2018
Deze publicatie gaat in op de complexe relatie tussen reclame en de verkeersveiligheid. Het is aannemelijk dat er een verband bestaat tussen de wijze waarop de reclameboodschap wordt geuit, de afstand tot de weg, de plaatsingshoek en de mogelijke afleiding van de rijtaak voor de weggebruiker.
De publicatie – die zich laat lezen als een handleiding voor reclame langs de openbare weg – voorziet in kennis en biedt handvatten voor het verkeersveilig aanvragen en plaatsen van reclame-uitingen.

Klik hier om het volledige rapport van CROW te downloaden.

Posterscope zet de 8 belangrijkste trends op een rij          feb 2018
Bas van den Hoogen: “OOH bereikt een omslagpunt met de verbinding en interactie tussen data, digitalisering en de relevantie van de OOH-infrastructuur. Waardoor er met campagnes nog meer selectiviteit, relevantie en resultaat gerealiseerd kan worden voor klanten dan ooit te voren.


Klik hier om het volledige rapport te lezen.
FESPA Nederland Association
Postbus 107, 1900 AC Castricum
Tel: +31 857 600 333
info@fespa.nl
Member of FESPA.COM
Nauta Sign BV