Netwerk ass

Organisatie

FESPA Nederland maakt deel uit van de internationale FESPA organisatie. In 37 landen wereldwijd zijn organisaties aangesloten bij FESPA. De doelstelling van FESPA is het verspreiden van kennis van en over de visuele communicatie branche. Zij doet dit o.a. door het organiseren van beurzen.
 

De nationale organisatie FESPA Nederland gaat daarbij nog een stap verder door ook informatie van de afnemersmarkten te verzamelen en aan de leden ter beschikking te stellen. FESPA Nederland kent drie typen leden:
* Industry leaders
* Community members
* Sponsors

 

FESPA Nederland Association
Postbus 107, 1900 AC Castricum
Tel: +31 857 600 333
info@fespa.nl
Member of FESPA.COM